top of page

 

PRIVACY POLICY / POLITIKA ZASEBNOSTI

This Privacy Policy governs the collection, storage and use of personal data that Sinteco d.o.o. collects from you when you submit an inquiry.

Data controller within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the applicable Slovenian Data Protection Act is Sinteco d.o.o.

 

To send an inquiry you must fill out the form on the website of the Sinteco d.o.o. By completing and submitting this form, you are asked to provide the following contact information: first name, last name, the name of the company you work for, e-mail address and phone number. We need the contact information you are asked to provide when filling out and submitting the form to communicate with you.

 

Sinteco d.o.o. respects your privacy and is committed to carefully collecting, storing and using personal data acquired on/through the Sinteco d.o.o. website in accordance with applicable personal data protection regulations. While we make every effort to ensure that your information is secure on our system, no data transmission over the internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, we cannot guarantee the security of any information you transmit to us. We will continue to enhance our security procedures as new technology becomes available.

 

The personal data you provide by completing and submitting the form is processed with your explicit and unequivocal consent based on article 6 (1), (a) of the General Data Protection Regulation (GDPR).  You consent to personal data processing by the Sinteco d.o.o. by clicking “sent” on the form. You can withdraw your consent at any time via e-mail to the address: info@sinteco.si. In such a case, we will delete your personal data. Such withdrawal of consent does not affect the legality of the processing of your personal data prior to it.

 

In accordance with the GDPR, you have the right to access, amend, delete, and port your data and restrict the processing of your data. If you believe the processing of your personal data has violated applicable data protection laws you may file a complaint with the competent supervisory authority: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

 

Sinteco d.o.o. stores your personal data for as long as necessary for the purpose of communication.

 

 

COOKIES

Cookies are small files, which are stored on a user's computer. The information the cookie contains is set by the server and it can be used by that server whenever the user visits the site. A cookie can be thought of as an internet user's identification card, which tell a web site when the user has returned. This allows the server to deliver a page tailored to a particular user, or the page itself can contain some script, which is aware of the data in the cookie and so is able to carry information from one visit to the website (or related site) to the next.

 

Cookies are fundamental to providing user-friendly online services. The interaction between the web user and the website is faster and easier with the help of cookies. With their help, the website remembers the individual's preferences and experiences, making browsing the web more efficient and enjoyable. There are several reasons to use cookies. They are used to store information about the status of an individual website, help in the implementation of online services, help in collecting statistics on users and website traffic, on the habits of the web user, etc. We can therefore use cookies to evaluate the effectiveness of the design of our website.

 

List of cookies used on this website:

 

With cookies on the Sinteco d.o.o. website we do not collect your personal data and cannot harm your computer, smartphone or tablet. Cookies enable our website to function and help us design and make a user experience tailored to your needs and expectations.

By the use of the Sinteco d.o.o. website you agree with the use of cookies that will be placed on your computer or mobile device.

 

Users can set their device browsers to accept all cookies, to notify them when a cookie is issued, or not to receive cookies at any time. If you prefer, it is possible to block some or all cookies, or even to delete cookies that have already been set. The last of these means that certain personalised features cannot then be provided to that user and accordingly they may not be able to take full advantage of all of the website's features. Each browser is different, so check the "Help" menu of your browser to learn how to change your cookie preferences.

 

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Sinteco d.o.o zbira od vas, ko pošljete povpraševanje.

 

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je Sinteco d.o.o.

 

Če želite poslati povpraševanje morate izpolniti obrazec na spletni strani Sinteco d.o.o. Z izpolnitvijo in oddajo tega obrazca nam posredujete naslednje kontaktne podatke: ime, priimek, podjetje, e-poštni naslov, in telefonska številka. Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi in oddaji obrazca potrebujemo za komunikacijo z vami.

 

Sinteco d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in je zavezano, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.  Sinteco d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob oddaji obrazca obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).  Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani Sinteco d.o.o. na obrazcu kliknete »pošlji«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete preko elektronske pošte na naslov: info@sinteco.si. V primeru umika soglasja bomo vaše osebne podatke izbrisali. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

 

Sinteco d.o.o. hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen komuniciranja.

 

 

PIŠKOTKI

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

 

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri izvajanju spletnih storitev, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

 

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

 

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

 

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

slovenska
bottom of page